Hình ảnh & công việc tại xưởng Lâm Cơ Khí

Gia công chi tiết cơ khí trên máy tiện cnc

Gia công chi tiết cơ khí trên máy tiện cnc

Lâm cơ khí - Gia cô chi tiết cơ khí theo yêu câu

Gia công chi tiết cơ khí trên máy tiện cnc 3 trục

Gia công chi tiết cơ khí trên máy tiện cnc 3 trục

Gia công chi tiết cơ khí trên máy tiện cnc 3 trục tại xưởng Lâm cơ khí

Sửa chữa quay toa máy xúc

Sửa chữa quay toa máy xúc

Sửa chữa quay toa máy xúc

Sửa chữa mặt máy (mặt quy lát) động cơ máy thủy

Sửa chữa mặt máy (mặt quy lát) động cơ máy thủy

Sửa chữa mặt máy, mặt quy lát động cơ máy thủy

Sửa chữa bộ vi sai

Sửa chữa bộ vi sai

Sửa chữa bộ vi sai xe công trình

Doa lỗ đóng áo cổ trục

Doa lỗ đóng áo cổ trục

Doa lỗ đóng áo cổ trục

Mài bích số 8 bơm thủy lực bánh răng

Mài bích số 8 bơm thủy lực bánh răng

Giữa bích số 8 và bánh răng sẽ tồn tại một lớp nêm dầu bôi trơn. Nhiệm vụ của lớp dầu này đó là giảm ma sát, giảm lượng nhiệt tỏa ra. Yếu tố tiên quyết để hình thành lớp nêm dầu đó là mặt bích số 8 phải...

Doa lỗ đóng áo ổ bi hộp số máy thủy

Doa lỗ đóng áo ổ bi hộp số máy thủy

Doa lỗ đóng áo ổ bi hộp số máy thủy

Chế tạo van triệt hồi bơm cao áp máy thuỷ

Chế tạo van triệt hồi bơm cao áp máy thuỷ

Chế tạo van triệt hôi (van một chiều) bơm cao áp theo yêu cầu khách hàng

1 2