Bảng tra kích thước collet cặp mũi ta rô hệ mét chuẩn JIS, ISO và DIN

Trên thị trường có 2 loại mũi ta rô thường gặp là mũi chuẩn JIS (Nhật Bản), mũi chuẩn ISO (Trung Quốc) và một số ít mũi chuẩn DIN (Đức).

Tùy theo chuẩn mũi mà kích thước phần đuôi sẽ khác nhau, cụ thể là phần đường kính trụ (ØD) và cạnh vuông (K) của đuôi mũi sẽ khác nhau, do đó kích thước collet cặp mũi cũng phải tương ứng thì mới cặp được.

Kích thước đuôi mũi ta rô và collet

Bảng tra sau đây sễ giúp bạn biết được kích thước của phần lỗ tròn cũng như cạnh lỗ vuông của từng loại collet tương ứng với từng loại mũi để có thể lựa chọn mua đầu cặp mũi ta rô phù hợp.

MŨI TA RÔ CHUẨN JIS CHUẨN ISO CHUẨN DIN
Metric D x K D x K D x K
M2 3.0 x 2.5 2.5 x 2.0 2.8 x 2.1
M3 4.0 x 3.2 3.15 x 2.5
​2.24 x 1.8
3.5 x 2.7
M3.5   3.55 x 2.8
2.5 x 2.0
4.0 x 3.0
2.5 x 2.1
M4 5.0 x 4.0 4.0 x 3.15
3.15 x 2.5
4.5 x 3.4
2.8 x 2.1
M4.5 5.0 x 4.0 4.5 x 3.55
3.55 x 2.8
6.0 x 4.9
3.5 x 2.7
M5 5.5 x 4.5 5.5 x 4.0
4.0 x 3.15
6.0 x 4.9
3.5 x 2.7
M5.5 5.5 x 4.5    
M6 6.0 x 4.5 6.3 x 5.0
4.5 x 3.55
6.0 x 4.9
4.5 x 3.4
  6.1 x 5.0    
M7 6.2 x 5.0 7.1 x 5.6
5.6 x 4.5
5.5 x 4.3
M8 6.2 x 5.0 8.0 x 6.3
6.3 x 5.0
8.0 x 6.2
6.0 x 4.9
M9 7.0 x 5.5 9.0 x 7.1
7.1 x 5.6
 
M10 7.0 x 5.5 10.0 x 8.0
8.0 x 6.3
10.0 x8.0
7.0 x 5.5
M11 8.0 x 6.0    
M12 8.5 x 6.5 9.0 x 7.1 9.0 x 7.0
M14 10.5 x 8.0 11.2 x 9.0 11.0 x 9.0
M15 10.5 x 8 .0    
M16 12.5 x 10.0 12.5 x 10.0 12.0 x 9.0
M18 14.0 x 11.0 14.0 x 11.2 14.0 x 11.0
M20 15.0 x 12.0 14.0 x11.2 16.0 x 9.0
M22 17.0 x 13.0 16.0 x 12.5 18.0 x 14.5
M24 19.0 x 15.0 18.0 x 14.0 18.0 x 14.5
M25 19.0 x 15.0    
M26 20.0 x 15.0    
M27 20.0 x 15.0  20.0 x 16.0 20.0 x 16.0
M28 21.0 x 17.0   21.0 x 17.0
M30 23.0 x 17.0 20.0 x 16.0 22.0 x 18.0
M32 24.0 x 19.0    
M33 25.0 x 19.0 22.4 x 18.0 25.0 x 20.0
M34 26.0 x 21.0    
M35 26.0 x 21.0    
M36 28.0 x 21.0 25.0 x 20.0 28.0 x 22.0
​M38 28.0 x 21.0    
M39 30.0 x 23.0 28.0 x 22.4 32.0 x 24.0
M40 30.0 x 23.0    
M42 32.0 x 26.0 28.0 x 22.4 32.0 x 24.0
M45 35.0 x 26.0 31.5 x 25.0 36.0 x 29.0
M48 38.0 x 29.0 31.5 x 25.0 36.0 x 29.0