Kích thước của đuôi côn và áo côn máy khoan MT2 MT3 MT4

Kích thước đuôi côn hoặc chuôi côn có nhiều chuẩn khác nhau đây là phụ kiện trung gian dùng để gắn đầu khoan hoặc các loại dao cụ sử dụng trong máy khoan, máy phay, máy tiện,…

ĐUÔI CÔN MÁY KHOAN

Phụ kiện này luôn có dạng hình côn được đặc tên theo các tiêu chuẩn như: MT0, MT1, MT2, MT3, MT4, MT5,MT6, JT0, JT1, JT2, JT3, JT4, JT5, JT6, B6, B10, B12, B16, B18,B22, B24. Kích thước đuôi côn này sẽ tương ứng với các đầu khoan hoặc độ côn trục chính của máy.

Trong quá trình lắp ráp dao cụ hoặc đầu khoan phải chọn kích thước đuôi côn thích hợp, nếu không sẽ không lắp được và có thể gây ra tai nạn hoặc hư hỏng thiết bị.

Đuôi côn là một phụ kiện có tác dụng làm cầu nối để lắp đặt giữa đầu kẹp dao cụ vào máy cần dùng

Côn máy khoanKích thước côn máy khoan​​​

Bảng kích thước và trọng lượng của các đuôi côn máy khoan

Type d1 d2 d3 d4 L l1 T
MT2-JT6 14.000 17.780 17.170 15.852 105 25 6.3
MT2-JT3 14.000 17.780 20.599 18.951 112 32 6.3
MT3-JT6 19.100 23.825 17.170 15.852 124 25 7.9
MT4-JT6 25.200 31.267 17.170 15.852 148 25 11.9
MT2-B16 14.000 17.780 15.733 14.500 109 29 6.3
MT3-B16 19.100 23.825 15.733 14.500 128 29 7.9
MT4-B16 25.200 31.267 15.733 14.500 152 29 11.9

ÁO CÔN MÁY KHOAN

Áo côn là phụ kiện dùng để lồng vào đuôi côn hoặc mũi khoan côn loại nhỏ để biến đuôi côn và mũi khoan côn loại nhỏ đó trở thành loại lớn

Áo côn máy khoanKích thước áo côn máy khoan

Bảng kích thước và trọng lượng của áo đuôi côn máy khoan

Type D d L l1 l2
MT1-MT2 17.780 12.026 92 17 56
MT2-MT3 23.825 17.780 112 18 67
MT2-MT4 31.267 17.780 124 6.5 67
MT3-MT4 31.267 23.825 140 22.5 84
MT4-MT5 44.399 31.267 171 21.5 107
MT5-MT6 63.348 44.399 218 8 133